बजार प्रतिनिधि सबिना श्रेष्ठ ज्यूलाई जन्म दिनको शुभकामना |

२०७२ अषाढ ५ गते / काठमाडौँ:
यस जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बजार प्रतिनिधि सबिना श्रेष्ठ ज्यूलाई जन्म दिनको हार्दिक शुभकामना |

जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. परिवार
झोछें, काठमाडौँ, नेपाल

sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-001
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-002
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-003
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-004
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-005
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-006
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-007
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-008
sabina-shrestha-bday-celeb-05ashadh2072-009

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *