शेयर सदस्य श्री जगन्नाथ पन्त ज्यूलाई जन्म दिनको शुभकामना |

काठमाडौँ, २०७२ जेष्ठ ३०:
यस जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका शेयर सदस्य श्री जगन्नाथ पन्त ज्यूलाई जन्म दिनको हार्दिक शुभकामना |

संचालक समिति, ऋण समिति, एकाउन्ट समिति
तथा सम्पूर्ण स्टाफहरु

Share_Holder_Jagannath_Panta_Bday_Jestha_30_2072_001
Share_Holder_Jagannath_Panta_Bday_Jestha_30_2072_002
Share_Holder_Jagannath_Panta_Bday_Jestha_30_2072_003
Share_Holder_Jagannath_Panta_Bday_Jestha_30_2072_004
Share_Holder_Jagannath_Panta_Bday_Jestha_30_2072_005
Share_Holder_Jagannath_Panta_Bday_Jestha_30_2072_006

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *